Pripravovaný model gramofónu Thorens New Reference je výsledkom túžby po čo najvernejšej reprodukcií hudby. Elektrické signály sú v gramofóne generované vibráciami hrotu prenosky, ktorý kĺže v drážkach platne. Tieto vibrácie sú následne konvertované na zvuk.

Týmto istým spôsobom sa v gramofóne môžu vyskytovať aj iné nežiadúce vibrácie, ktoré následne vedú k vzniku skreslenia a iných nežiadúcich vplyvov, ktoré môžu zhoršovať výslednú kvalitu zvukového signálu. Zdrojom týchto nežiadúcich vibrácií môže byť rezonancia budovy, vibrácie vznikajúce chôdzou ľudí po podlahe, zvukovú vlny hrajúcej hudby alebo dokonca aj vibrácie generované priamo chodom gramofónu. Keďže nie je možné rozlišovať medzi kmitaním, ktoré vzniká čítaním drážok prenoskou a parazitnými vibráciami, je nutné zabezpečiť, aby všetky parazitné vibrácie boli eliminované v čo najväčšej možnej miere.

Tím inžinierov pod vedením pána Helmuta Thielea, ktorý pracuje pre značku Thorens sa s odhodlaním pustil do riešenia tejto neľahkej úlohy a výsledkom je predstavovaný model gramofónu Thorens New Reference.

Thorens New Reference je vôbec prvým gramofónom, ktorý bol od základu navrhnutý spolu s aktívnym systémom pre minimalizáciu prenosu vibrácií. Inžinieri značky Thorens sa spojili s nemeckou spoločnosťou Seismion, ktorá je svetoznáma práve pre svoje aktívne vibračné izolátory a spolu tak pracovali na vývoji gramofónu, ktorý je okolo izolačného systému navrhnutý ako celok. Spoločnosť Seismion tak mohla využiť všetky svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti antivibračných systémov, aby tak spolu so značkou Thorens navrhli riešenie izolovania od parazitných vibrácií, ktoré nikdy predtým nebolo použité v žiadnom modely gramofónu na svete.

Izolácia parazitných vibrácií funguje na princípe piezoelektrických akceleračných senzorov s extrémne vysokou citlivosťou, ktoré ovláda lineárny riadiaci obvod. Tento sofistikovaný mechatronický systém je založený na systéme zvanom SKY HOOK DAMPING, ktorý dokáže izolovať rušenia od frekvencie menšej ako 1Hz a redukovať ich o -40dB pri frekvenciách 10Hz a vyššie. Efektivita systému SKY HOOK DAMPING ďaleko prevyšuje ostatné izolačné systémy ako je možné vidieť aj na priloženom grafe, ktorý porovnáva efektivitu systému SKY HOOK DAMPING s klasickým pružinovým systémom. Práve na tých najkritickejších frekvenciách má systém SKY HOOK DAMPING až 100 násobnú efektivitu. Pri 10Hz a vyšších frekvenciách je stále 17x efektívnejších ako bežné pružinové izolačné systémy.

Porovnanie výkonu tlmičov SKY HOOK DAMPER voči bežným pneumatickým pružinám.

Celý systém je navrhnutý tak, aby ťažisko bolo čo najbližšie k odizolovanej plošine. Týmto spôsobom sa eliminuje spájanie vodorovných vibrácií a osí naklonenia výrazne znižuje. Naviac, samotné šasi je zložené s vrstvených nerezonujúcich materiálov s vysokým stupňom tlmenia.

Schematické znázornenie fungovanie tlmičov SKY HOOK DAMPER

Výsledkom je absolútne čistý zvuk bez akéhokoľvek skreslenia. Účinok takéhoto systému ďaleko presahuje odizolovanie bežných vibrácií vznikajúcich pohybom osôb po izbe. V skutočnosti sa eliminujú aj absolútne nepatrné vibrácií v rozsahu pohybu až po 1 pikometer vďaka bezkontaktným aktuátorom. Celý systém tiež dokáže držať krok s veľmi dynamickou hudbou s častými prechodmi medzi tichými a hlasnými sekvenciami, keďže aktívne stabilizačné sily vedú takmer k okamžitému ustáleniu pohybu. Napomáha tomu aj adaptívny systém vyrovnávania gramofónu, ktorý udržiava gramofón presne vyrovnaní s odchýlkou len 20 mikrometrov.

Pohonná jednotka s aktívnym tlmením absolútnej rýchlosti taniera od spoločnosti Seismion

Ďalšiu dôležitou časťou každého gramofónu je motor pohonu remeňa. Ultimatívnym cieľom je dosiahnutie absolútne konštantnej rýchlosti otáčania. Toto sa týka nie len absolútnej rýchlosti a taktiež aj jej odchýlky okolo celkového priemeru otáčok, tzv. WOW & FLUTTER.

Gramofón Thorens New Reference je vybaveným kvalitným trojfázovým synchrónnym motorom, ktorý poháňajú 3 lineárne zosilňovače s posunutou fázou o 120° voči sebe. Krútiaci moment motora sa na tanier prenáša pomocou remeňa. Použitie hydrodynamického ložiska je plne optimalizované využitím rovník vedného odboru, ktorý sa nazýva teória mazania. V tomto kontexte sa do pozornosti dostáva tzv. Sommerfeldovo číslo, ktoré definuje nutnú hrúbku maziva vzhľadom k priemeru guľôčkového ložiska. Malé Sommerfeldovo číslo hovorí, ložisko je v puzdre perfektne vycentrované aj pri nižšej rýchlosti otáčania, čo znižuje rýchlosť jeho opotrebenia. Ložiská využívané pre gramofón Thorens New Reference sú taktiež vyrábané priamo v Nemecku.

Schéma fungovania remeňového pohonu.

Spolu s aktívnym potlačením prenosu vibrácií má remeňový prenos výhodu, že oproti pohonom DIRECT DRIVE je vďaka remeňu tanier odizolovaný od motora. Vysoká zotrvačnosť taniera sa tak lepšie využije, keďže tanier už svojou zotrvačnosťou napomáha udržiavať otáčky konštantné. Naviac, remeň potláča aj nepatrné kolísanie otáčok motora.

Naopak, nevýhodou je potenciálna možnosť vzniku rezonancie taniera, tzv. WOW & FLUTTER. Rotačná zotrvačnosť taniera vytvára spolu s elasticitou remeňa oscilačný systém, ktorého rezonančná frekvencia je zvyčajne 4Hz, ale závisí konkrétne od parametrov jednotlivých komponentov. Oranžový graf na priloženom obrázku zobrazuje špičku na frekvencii 4Hz kde sú všetky skreslenia výrazne zosilnené. To znamená, že rýchlosť rotácie taniera už nie je konštantná, ale modulovaná frekvenciou 4Hz okolo priemernej rýchlosti. Tento nežiadúci efekt známky ako tzv. WOW je popísaný v norme DIN 45507 alebo IEC 386 kde je k nemu popísaná aj váhová krivka zobrazená na priloženom grafe. Maximum tejto krivky váženia sa nepriaznivo zhoduje s typickou rezonančnou frekvenciou taniera alebo ložiskového systému. Vibrácie taniera vznikajú najmä trením ložísk, nedokonalým kruhovým tvarom taniera alebo nepravidelnosťami na povrchu remeňa a preklzom medzi remeňom a tanierom, ktorý je potrebný pre prenos krútiaceho momentu. Na oranžovom grafe je možné vidieť, že táto krivka následne prudko klesá pri vyšších frekvenciách, čo je požadovaný efekt zotrvačnosti taniera.

Porovnanie tlmenia remeňového pohonu s konvenčným viskóznym ložiskom a s aktívnym tlmením otáčok Seismion v Thorens New Reference.
Krivka váženia pre WOW podľa normy DIN 45507 alebo IEC 386.

Gramofón Thorens New Reference je vybavený inovatívnym a vysoko efektívnym systémom tlmenia od spoločnosti Seismion. Dlhoročné skúsenosti so systémami aktívneho potlačenia vibrácií sa všetky zúročili v aktívnom izolátore, ktorý dostal príznačný názov „REACTIO“.

Na konštantnú rýchlosť rotácie taniera dohliadajú dva extrémne presné kryštálové oscilátory s dlhodobou stabilitou a chybovosťou len 3 milióntiny za 20 rokov, t.j. 0,000003. Znamená to, že rýchlosť otáčania pri 33 otáčkach za minútu sa počas 20 rokov používania gramofónu bude pohybovať v rozmedzí od 33,333332 do 33,333335 otáčok za minútu.

Signál snímača otáčok s vysokou presnosťou, ktorý je namontovaný na hriadeli taniera sa privádza do riadiacej elektroniky, ktorá následne realizuje tlmenie absolútnej rýchlosti taniera. Jej účinok by sa dal prirovnať k vysoko viskóznym ložiskám, ktoré sa bežne používajú v gramofónoch s remeňovým pohonom. Aktívny systém tlmenia navrhnutý pre gramofón Thorens New Reference má niekoľko výhod v porovnaní s pasívnymi technikami tlmenia:

  • Aktívne tlmenie vibrácií redukuje zosilnenie vibrácií na 4Hz a zachováva prudký pokles krivky pri vyšších frekvenciách, zatiaľ čo pasívne tlmenie vysoko viskóznymi ložiskami má negatívny vplyv na vyššie frekvencie, keďže krivka pri takomto spôsobe tlmenia neklesá tak prudko a zotrvačnosť taniera nie je možné využiť naplno.
  • Aktívne potlačenie vibrácií funguje omnoho lepšie aj pri vyšších rezonančných frekvenciách. Porovnanie je možné vidieť na grafe – nižšia modrá krivka (aktívne) a trhaná oranžová krivka (pasívne tlmenie).
  • Keďže sa rezonancie tlmia aktívne, je možné použiť ložiská s čo najmenším faktorom trenia. Vďaka tomu takéto ložisko vytvára úplne minimálny brzdný moment narozdiel od viskózne tlmeného ložiska.
  • Vzhľadom na veľmi nízky brzdný moment je namáhanie motora a remeňa omnoho menšie. Preto sa minimalizujú možné poruchy a zvyšuje sa životnosť systému. Aktívne tlmenie nevytvára žiadny konštantný brzdný moment, len dynamický, aby sa čo najviac eliminovali nežiaduce modulačné frekvencie.

Výsledkom je, že systém tlmenia absolútnej rýchlosti v gramofóne Thorens New Reference absorbuje všetky frekvenčné modulácie na najvyššej možnej úrovni.

Gramofón Thorens New Reference je možné vybaviť až 3 základňami pre umiestnenie ramena o veľkosti 9‘‘, 10‘‘ alebo 12‘‘ palcov. Naviac, okrem úplne nového ramienka Thorens TP160 s dĺžkou 12‘‘ a káblovaním so striebra je gramofón vybavený aj ramienkom Thiele TA01.

Komplexná kinematika ramienka Thiele TA01 kombinuje pevné vedenie otočného ramienka s výhodami tangenciálneho ramienka. Vďaka tejto konštrukcií je prenoska vedená v drážkach s maximálnou uhlovou chybou len 0,036° po celej platni. Trubka ramienka ma zdvojenú stenu vyplnenú špeciálnym dvojzložkovým gélom pre optimálne tlmenie. Výsledkom tejto konštrukcie je jedinečné priestorové rozlíšenie, extrémna úroveň detailov a dokonalá tonalita.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu